In uw winkelwagen (0)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

 

Hodi Verpakkingsmaterialen en MVO
Het commerciële beleid van Hodi Verpakkingsmaterialen richt zich niet alleen op de kwaliteit, prijs en service van haar verpakkingsmaterialen, maar ook op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Waarom deze keuze?
De helft van alle weggegooide verpakkingsmaterialen is afkomstig van de huishoudens in ons land. De andere helft is afkomstig van bedrijfsverpakkingen. Denk bijvoorbeeld aan de folie om dozen en pallets, of de pallets zelf. Door verbeterde technieken en aandacht voor afvalpreventie, zijn verpakkingen de afgelopen decennia lichter geworden, waardoor ze minder grondstoffen verbruiken en minder afval veroorzaken. Reden te meer om ons toe te leggen op duurzaam geproduceerde producten, die minder of geen negatieve effecten creëren t.o.v. het milieu.

Europese richtlijnen overtroffen.
In de Europese Verpakkingsrichtlijn is vastgelegd dat landen in de Europese Unie moeten voldoen aan de minimumeisen voor het voorkomen van afval en het bevorderen van hergebruik. Nederland heeft deze eisen opgenomen in het Verpakkingenbesluit (2006) en gaat met haar landelijke recyclingpercentages van verpakkingen verder dan Europa: 70 procent tegenover 55 procent.

Verpakkingsvoordelen
Toch heeft het gebruik van verpakkingen ook grote voordelen. Verpakkingen voorkomen verspilling en bederf van producten. Ze verbeteren de houdbaarheid van voedingsmiddelen en bieden diverse producten bescherming tijdens transport en opslag. Gelukkig staat duurzaam verpakken bij steeds meer bedrijven op de agenda.

Zoeken naar oplossingen
Door de grote opmars van e-commerce en webwinkels, worden er meer verzendverpakkingen gemaakt. Daardoor zijn wij meer op zoek naar efficiënte en duurzame manieren om producten per post te verzenden. Zo zijn er nu goede mogelijkheden om loze ruimtes in verpakkingen te voorkomen, of het opvullen van dozen tegen te gaan. Dozen met fixeerfolie, dat het product klem houdt en goed beschermt is hier een mooi voorbeeld van. 

Hodi Verpakkingsmaterialen neemt zijn verantwoording
Wij kiezen bewust voor het milieu en een duurzame samenleving waarin People, Planet en Profit in een goede balans samengaan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Hodi Verpakkingsmaterialen een beleidsvisie voor de lange termijn.

Wat is FSC?
Productiemiddelen en goederenstromen moeten op een verantwoorde en milieuvriendelijke wijze worden georganiseerd. Dit gaat verder dan alleen een vermindering van de CO2 uitstoot of gebruik van materialen die uit Forest Stewardship Council (FSC) bronnen afkomstig zijn. Het gaat ook om vermindering van het verbruik van materialen, geen schadelijke effecten als gevolg van productie van materialen, efficiency in transport en het recyclen en hergebruik van materialen. Gevolg hiervan is weer een besparing op kosten. Om er zeker van te zijn dat materialen inderdaad afkomstig zijn uit FSC bronnen, zijn wij als producent van verpakkingsmaterialen in de gehele chain-of-custody FSC-gecertificeerd. Dit betekent dat alle schakels, inclusief alle toeleveranciers, in het productieproces voldoen aan de gestelde FSC-normering. Deze certificering houdt ook in dat er jaarlijks een audit wordt uitgevoerd om te beoordelen of wij nog aan alle gestelde eisen voldoen, onze medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en de FSC gedachte uitdragen.